Get Adobe Flash player
Start / Aktualności » Regulamin Obozu Sportowego w Łazach 13.08-24.08.2014

Aktualności
2014-08-08 / Regulamin Obozu Sportowego w Łazach 13.08-24.08.2014
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu,

innych regulaminów szczegółowych ( regulaminu ppoż, regulaminu ośrodka wypoczynkowego itp.) oraz do poleceń wychowawców oraz kierownika obozu.

2. Bezwzględnie zakazuje się:
a) palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających,
b) niszczenia lub używania sprzętu i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem,
c) samowolnego oddalania się z terenu zakwaterowania oraz innych miejsc, czasowego przebywania grupy,
d) używania słów powszechnie uznane za niecenzuralne

3. Uczestnik obozu ma obowiązek:
a) szanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych dla jego grupy; w przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji powinien zgłosić to swojemu wychowawcy,
c) punktualne stawianie się na zbiórki i posiłki,
d) zgłoszenie wychowawcy wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie zagrożeń dla zdrowia i życia.

4. Organizator obozu nie ponosi żadnych odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (mp3, słuchawki, tablety, itp.), pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik obozu zabierze ze sobą na wypoczynek.

5. Używanie telefonów komórkowych jest dopuszczalne wyłącznie w godzinach 20.00-21.30. Po zakończonej rozmowie telefony będą wyłączane i schowane w pokoju kierownika obozu.
W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z opiekunem pod nr telefonu 791 845 045

6. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.10 (zakaz wychodzenia z pokoi)

7. Każde wykroczenie przeciw zasadą regulaminu będzie skutkowało ukaraniem uczestnika obozu upomnieniem lub nagana, a w przypadkach drastycznych wydaleniem z obozu na koszt rodzica/opiekuna

8. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dzieci

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu, triathlonie oraz organizacja zawodów pływackich
i triathlonowych jest dofinansowana ze środków budżetowych miasta Kalisza oraz Ministerstwa Sportu
i Turystyki
Polityka cookies