Get Adobe Flash player
Start / Aktualności » Walne zebranie wyborcze

Aktualności
2014-08-08 / Walne zebranie wyborcze
Zawiadomienie

Kalisz dnia 08.08.2014r.

Zarząd UKS - Dziewiątka OSRiR zawiadamia że w dniu 29.VIII.2014 o godz. 17,00 pierwszy termin i godz.17,20 drugi termin odbędzie się
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego DZIEWIATKA OSRiR Kalisz z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego Prezydium Zebrania i protokolanta
3. Zatwierdzenie ważności obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej - 3 osobowej
6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał - 3 osobowej
7. Sprawozdanie zarządu za minioną kadencje
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi
10. Zmiany w statucie
11. Przyjecie zmian statutowych
12. Wybór Nowego Zarządu
13. Wybór Nowej Komisji Rewizyjnej
14. Wnioski
15. Zamknięcie obrad

Zebranie odbędzie się w Sali konferencyjnej OSRiR ul. Łódzka 19-29

ZAPRASZAMY

 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu, triathlonie oraz organizacja zawodów pływackich
i triathlonowych jest dofinansowana ze środków budżetowych miasta Kalisza oraz Ministerstwa Sportu
i Turystyki
Polityka cookies